ჩვენს შესახებ | კაპლაბი
დაგვირეკეთ1234 567 89 · office@domain.com

ჩვენს შესახებ

საერთაშორისო კონტაქტების მქონე წამყვანი ქართული ბიზნეს კომპანია

“კაპ ბიზნეს ლაბორატორია“ საერთაშორისო კონტაქტების მქონე წამყვანი ქართული ბიზნეს კომპანიაა, რომელიც 2013 წელს დაფუძნდა.    ის უზრუნველყოფს კერძო თუ სახელმწიფო სექტორის სტრატეგიული სეგმენტის,  მაღალი და საშუალო მმართველი რგოლის    და სხვა ადამიანების უმაღლესი დონის სამუშაო მაჩვენებლების მიღწევას.  „კაპლაბი“ ის ადგილია, სადაც თქვენ საუკეთესო ბიზნეს გადაწყვეტას იპოვით. თუ თქვენ გაინტერესებთ ქოუჩინგი, ბიზნეს ტრენინგი, ბიზნეს კონსულტაციები, კვლევები ან  ბიზნესის მართვის სხვა მექანიზმები, ჩვენ გვაქვს ის, რაც თქვენ რეალურად გამოგადგებათ.

ყველა ორგანიზაციას სჭირდება მაღალი დონის თანამშრომლები, პროფესიონალი და მოტივირებული ადამიანები, რომლებიც მკაფიოდ განსაზღვრული მიზნებით იმუშვებენ. ნებისმიერი ბიზნესის სიძლიერე ეყრდნობა მისი ხელმძღვანელების და თანამშრომლების წარმადობას, კომპეტენციასა და ენთუზიაზმს. ჩვენი მთავარი ამოცანა ყოველთვის იყო, არის და იქნება  ღირებული საკონსულტაციო, სასწავლო  და მმართველობითი გადაწყვეტების შემუშავება და მათი მიწოდება ადამიანების, ჯგუფებისა და ორგანიზაციებისთვის ბიზნეს გარემოში.

ჩვენი გუნდი

დარა აჰმედი - „კაპ ბიზენს ლაბორატორიის" თანადამფუძნებელი და დირექტორი

დარა აჰმედ - „კაპლაბის“ თანადამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი

დეტალურად

ეკატერინე ფუტკარაძე - „კაპ ბიზენს ლაბორატორიის" თანადამფუძნებელი, ბიზნეს ტრენერი, კონულტანტი, ქოუჩი.

ეკატერინე ფუტკარაძე - „კაპ ბიზენს ლაბორატორიის" თანადამფუძნებელი, ბიზნეს ტრენერი, კონულტანტი, ქოუჩი.

დეტალურად

ჩვენი ხედვა

გავხდეთ ამიერკავკასიის კერძო თუ სახელმწიფო სექტორის ყველაზე მაღალი მნიშვნელობის მქონე ბიზნესპარტნიორი.


ჩვენი მიზანი

ადამიანების და ორგანიზაციების დახმარება სწრაფი და რეალური საორგანიზაციო გაუმჯობესებების განხორციელებაში, მკაფიო და შედეგიანი განვითარების ღონისძიებების მეშვეობით.

  • უწყვეტი გაუმჯობესების კულტურის ქონა
  • ყველა ინტერვენციის განხორციელება კეთილსინდისიერად, სათანადო გულისხმიერებით და ხარისხის მკაფიო შეგრძნებით
  • პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღება
  • უკეთესი გარდაქმნების განხორციელება

რუსუდან სანიკიძე - აქვს ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში 16 წლიანი გამოცდილება, აქედან 10 წელი მუშაობს მმართველ პოზიციაზე

რუსუდან სანიკიძე - „ვისოლ ჯგუფის" ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის დირექტორი

დეტალურად

ირაკლი ხაბეიშვილი McDonald’s Georgia-ს ფინანსური დირექტორია.

ირაკლი ხაბეიშვილი - ბიზნეს კონსულტანტი, ტრენერი - ფინანსური დირექტორი (CFO) McDonald’s

დეტალურად

გრენობლის მენეჯმენტის სკოლისა და კავკასიის ბიზნესის სკოლის ორმაგი ხარისხის მაგისტრი.

სოფო ჩოგოვაძე - ტრენერი, „ვენდის" მარკეტინგის განყოფილების უფროსი

დეტალურად

დარა აჰმედი

მმართვერლი პარტნიორი

დარა აჰმედი არის „კაპ ბიზნეს ლაბორატორის" თანადამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი. ზედამხედველობას უწევს ყოველდღიურ ოპერაციებს. მუშაობს არსებულ კლიენტებთან და იღებს ახალ დაკვეთებს. ასევე მუშაობს, როგორც აღმასრულებელი ქოუჩი, ბიზნეს კონსულტანტი და კორპორატიული ტრენერი. „კაპლაბ" ის პარალელურად, მისი სხვა სამუშაო მოიცავს ასოცირებული პროფესორის თანამდებობას კავკასიის უნივერსიტეტის (CU) მენეჯმენტის ფაკულტეტზე. დარა აჰმედი არის ფილოსოფიის დოქტორობის კანდიდატი კავკასიის უნივერსიტეტის მენეჯმენტის ფაკულტეტზე და მისი კვლევები კონცნტრირებულია საორგანიზაციო ქცევაზე. მაგისტრის ხარისხი მან მიიღო როგორც სისტემურმა ინჟინერმა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. უნდა აღინიშნოს სხვადასხვა ორგანიზაციებთან (UNHCR, UNOCHA და UNV) მუშაობის მდიდარი გამოცდილება. აღმასრულებელი მენეჯმენტის სფეროში მისი მდიდარი პორტფოლიო მოიცავს სტრატეგიული დაგეგმვის, ოპერაციების მენეჯმენტის და ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებებს.

Dara Ahmed

Co-founder and CEO KAPLAB

Dara Ahmed cofounded KAP Business Laboratory in 2013. He serves as CEO, supervising day-to-day operations, working with existing clients and winning new accounts. He also works as an executive coach, business consultant and corporate trainer under KAP Business Laboratory. His other current jobs include Associate Professor of Management of Caucasus University (CU). Dara Ahmed is a PhD candidate under Management faculty of CU and his primary focus of research is Organizational Behavior. He earned his Master's degree in Systems Engineering from Georgian Technical University. His vast experience with different UN organizations (UNHCR, UNOCHA and UNV) is worth to mention. His broad executive management portfolio comprised of Strategic Planning, Operations Management, Project management, and Human Resources.

ირაკლი ხაბეიშვილი

ბიზნეს კონსულტანტი, ტრენერი - ფინანსური დირექტორი (CFO) McDonald’s

ირაკლი ხაბეიშვილი McDonald’s Georgia-ს ფინანსური დირექტორია. ის განსაზღვრავს ფინანსურ მიმართულებას და ქმნის სტრატეგიას, რომელიც უზრუნველყოფს კომპანიის მდგრად განვითარებას და რენტაბელობას და ზრდის მის ღირებულებას აქციონერებისთვის. ის მეთვალყურეობას უწევს რესურსების სათანადოდ განაწილებას კომპანიაში და ამავე დროს, უზრუნველყოფს რისკების ეფექტიან მენეჯმენტს, მკაცრი კონტროლის და ფისკალური დისციპლინის მეშვეობით.

Irakli Khabeishvili

Business consultant and Trainer. (CFO) McDonald’s

Irakli Khabeishvili works in McDonald’s Georgia as a Finance Director. He sets financial direction and develops strategies designed to drive sustained, profitable growth for the company and enhance value for shareholders. He oversees the appropriate allocation of resources throughout the company and, at the same time, effectively manages risk through strong controls and fiscal discipline. In his role, Irakli runs McDonald’s accounting, internal control, treasury, tax, budgeting functions. He has broad experience through a variety of financial roles, including senior-level positions in the company's finance, investor relations and accounting departments, with assignments in Georgia. Prior to joining McDonald’s, he worked for 5 years in insurance industry as a Chief Financial Officer (CFO), Director of Internal Audit in Wissol Petroleum Georgia,Deloitte & Touches’ as an In-Charge Audit, and Financial Accountant in Austin Commercial in Texas, USA. He holds a Masters of Business Administration (MBA), emphasis in Accounting and Finance from the Southwestern Adventist University, Texas, USA. He is currently pursuing the CFA designation at CFA Institute.

ეკატერინე ფუტკარაძე

კაპლაბის თანადამფუძნებელი. პარტნიორი

ეკა გახლავთ ბიზნეს ტრენერი და კონსულტანტი. მუშობს სხვადასხვა კომპანიებთან, მათ შორის "ვისოლ ჯგუფში" პერსონალისა და კარიერული განვითარების კონსულტანტად და აღმასრულებებლი რგოლის ქოუჩად. მისი ძირითადი კომპეტენციებია: 1. მმართველი რგოლის განვითარების ხელშეწყობა. 2.კომპანიებში უმაღლესი მომსახურების და შემდგომ, მისი მართვისა და მონიტორინგის მექანიზმების დანერგვა; . აქვს ტრენინგების მომზადების და ჩატარების 14 წლიანი გამოცდილება. უკანასკნელი წლების განმავლობაში ბიზნეს ტრენერად უთანამშრომლია მრავალ მსხვილ კომპანიებთან, მათ შორის "საქართველოს ფოსტა", " ალტა", თელასი", "ჯორჯიან უოთერ ანდ პაუერსი", "ჯეოსელი", "ბილაინი", "ნატახტარი". კავკასიის უნივერსისტეტში კითხულობდა ლექციას თემაზე " მომხმარებლის ქცევა". გავლილი აქვს: "სტრატეგიული ეიჩარი" - ATTF ლუქსემბურგი, "პროექტების მართვა" - ჯორჯ ვაშინგტონის სახელობის უნივერსიტეტი", "ადამიანური რესურსების მართვა" - კემბრიჯის უნივერსიტეტი. წარსულში თიბისი ბანკის სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელი; ბანკი რესპუბლიკა ჯგუფი სოსიეტე ჟენერალი - ბიზნეს ტრენერი; ტრენინგ-საკონსულტაციო ცენტრი "პარტნიორები-საქართველო" - ტრენერი.

Ekaterine Putkaradze

Co-founder and Deputy CEO of KAPLAB

Eka works as a Professional Development Consultant and as an Executive Coach for Wissol Group . She completed Masters in Psychology. She has been attended in four-year education program of European Gestalt Therapy as of 2013. Her major competences include: 1. Formulation, implementation and monitoring of the highest service standards at the companies; .2. Creating and managing operations of the learning centers at the companies; 3. Conducting needs assessment and providing recommendations. Eka has 14-years experience of designing and conducting of various business trainings including the following issues: "HR Management", "Train the Trainers", "Service Management", "Communication and Presentation", Self-positioning". She has delivered lectures "Consumers' Behavior" at the Caucasus University. She passed vast number of trainings. "Strategic HR" – ATTF Luxemburg, "Project Management" – George Washington University and "HR Management" – Cambridge University are few of them. Her previous positions include: Head of training center at TBC Bank; Business trainer – Bank Republic, Societe Generale Group; Trainer at training & consulting center "Partners Georgia"

რუსუდან სანიკიძე - ბიზნეს კონსულტანტი, ტრენერი.

„ვისოლ ჯგუფის" ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის დირექტორი

რუსუდანს აქვს ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში 16 წლიანი გამოცდილება, აქედან 10 წელი მუშაობს მმართველ პოზიციაზე წამყვან კომპანიებში. ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა მაგისტრი, ფლობს ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის როგორც პრაქტიკულ, ასევე თეორიულ საფუძვლებს. ღრმად იცნობს ორგანიზაციული ქცევის შესწავლის და მართვის ტექნიკებს და მიდგომებს. აქვს შემუშავებული, ჩამოყალიბებული და დანერგილი არა ერთი პოლიტიკა რომელიც გახდა საწინდარი ეფექტური და ნაყოფიერი ბიზნეს პროცესების. ფლობს ცოდნებს ორგანიზაციული კვლევების, შრომის ანაზღაურების პოლიტიკების და სატარიფო ბადეების შემუშავებისა და დანერგვის საკითხებში. შემუშავებული აქვს ეფექტური შეფასების სისტემა. არის ათამდე ორგანიზაციული კვლევის ავტორი, დანერგილი აქვს ტალანტ მენეჯმენტის სისტემა, რომელიც ეფექტურად ფუნქციონირებს.

Rusudan Sanikidze

Business Consultant, Trainer.

Rusudan has 16-years experience in HR management, for 10 years she was engaged at managerial positions in the leading companies in different sectors. Being the Master of Psychology, she has strong knowledge in organizational psychology, both, in theoretical and practical respects. She has vast knowledge in techniques and approaches of organizational behavior. She has created and implemented numerous policies providing basis for effective and productive business processes. She is experienced in the issues of development and launching of the organizational research, labor remuneration policies and payment structures. She has developed effective evaluation system. She has so far conducted ten organizational researches. She has launched the talents management system effectively operating up to date.

სოფო ჩოგოვაძე

„დანკინ დონატსის“ გენერალური დირექტორის მოადგილე მარკეტინგის მიმართულებით. „ვენდის“ მარკეტინგის განყოფილების უფროსი. .

გრენობლის მენეჯმენტის სკოლისა და კავკასიის ბიზნესის სკოლის ორმაგი ხარისხის მაგისტრი. კავკასიის ბიზნესის სკოლის, კავკასიის უნივერსიტეტის მარკეტინგის ფაკულტეტის ლექტორი. აქვს მარკენიგის სფეროში მუშაობის 11 წლიანი გამოცდილება. მის ძირითად კომპეტენციებს წარმოადგენს სტრატეგიული მარკეტინგული დაგეგმარება, მარკეტინგის მენეჯმენტი, ბრენდ ბილდინგი, მარკეტინგული კომუნიკაციები, გაყიდვების მენეჯმენტი. წარსულში ვისოლ ჯგუფის შვილობილი კომპანიების -„ვისოლის“ და „ვიანორის“- ბრენდ მენეჯერი; „საქართველოს ბანკის“ მარკეტინგის დეპარტამენტში, პროექტების მენეჯერი; საქართველოში მარკეტინგის სფეროს განვითარების ხელშემწყობი პირველი ორგანიზაციის - „საქართველოს მარკეტინგის ასოციაციის“ პროექტების ხელმძღვანელი. პირველად ოფიციალურად ქართულ ენაზე თარგმნილი მარკეტინგული სახელმძღვანელოს „მარკეტინგის საფუძვლების“ (ფ. კოტლერი, გ. არმსტრონგი) - პროექტის ხელმძღვანელი. იყო ჯორჯიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჯ.მაკ რობინსონის ბიზნეს სკოლის (ატლანტა, აშშ) ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის გაცვლითი სტუდენტი.

Sophie Chogovadze

Deputy CEO- Marketing at Dunkin Donuts; Head of Marketing of Wendy’s Georgia .

Master’s degree, dual program of Grenoble Graduate School of Business and Caucasus School of Business (CSB), lecturer at the Faculty of Marketing, Caucasus School of Business (CSB), Caucasus University (CU). She has 11-years work experience in marketing. Her key competences include strategic marketing planning, marketing management, brand building, marketing communications, sales’ management. Her previous positions include: Former brand manager of Wissol and Vianor – the sister companies of Wissol Group; Project manager at Marketing Department, Bank of Georgia; Project manager at Georgian Marketing Association – the first organization promoting development of the marketing sector; Project manager of the first official Georgian translation of textbook in marketing “Marketing Principles” (F Kotler, G. Armstrong). She was MBA student at J. Mack Robinson College of Business, Georgia State University, Atlanta, USA.